Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Холбоо барих

Гүйцэтгэх захирал:

Д. Шүрэн (ТТАХНЭ-ийн мэдрэлийн эмч)

e-mail хаяг: shurend@yahoo.com

утас: 99034853

Нарийн бичгийн дарга:

П. Соёлмаа (ХБХЭЭХ-ны мэдрэлийн эмч) 

e-mail хаяг: info@mongolianneurology.orgsoyol_h@yahoo.com

утас: 99233332