Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх


Ж. Сарангэрэл

Бүх гишүүдийн хурал

Бүх гишүүдийн анхдугаар хурал 2014 оны 12 сарын 13-нд болов. Гүйцэтгэх захирал Ж. Сарангэрэл 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулав. Мөн Удирдах Зөвлөл, Хяналтын Зөвлөл болон Ерөнхийлөгчийг шинээр сонгов.


Ж. Сарангэрэл

ИНФО семинар

Энэ оны ээлжит Мэдрэл судлалын олон улсын форум нь Улаанбаатар хотноо, 2014.08.22-08.23-ны өдрүүдэд болно.


Ж. Сарангэрэл

Хатингаралт хатуурал (als) болон деменцийн зарим хэлбэрийн (ftd) шалтгаан болдог генийн өвөрмөц мутацийг тогтоожээ

Судлаачид хажуугийн хатингаралт хатуурал (ALS) болон деменцийн зарим хэлбэрийн (FTD) шалтгаан болдог генийн өвөрмөц мутацийг тогтоох судалгаа хийсэн нь амжилттай болжээ.


Ж. Сарангэрэл

International Journal of Stroke

Дэлхийн харвалтын байгууллагын “International Journal of Stroke” сэтгүүлийн 2013 оны Impact Factor 4.029 болжээ.