Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

"Purple Day 2018" өдөрлөг

| Ж. Сарангэрэл

Эпилепси өвчний эсрэг "Нил Ягаан" өдөрлөг 2017.03.23-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг (ЧД)-ийн 5-р сургууль дээр ЧД-ийн Ерөнхий Боловсролын Сургууль (ЕБС)-уудийн сурагчдын дунд амжилттай зохион байгуулагдлаа.