Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Мэдрэлийн мэргэшлийн зэрэг горилогчдод - 2021

МЭДРЭЛИЙН МЭРГЭШЛЭЭР 2021 ОНД ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ТУХАЙ

Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн зүгээс 2021 онд мэдрэлийн мэргэшлийн зэргийн шалгалт явуулах талаар дараахь зарыг бүх мэдрэлийн эмч нарт хандан мэдээлж байна.

МНН-ийн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар мэдрэлийн мэргэшлээр зэргийн шалгалт авах асуудлыг хэлэлцэн, зэргийн шалгалттай холбоотой ЭМС-ын тушаал, журам, ЭМХТ-ийн даргын тушаал, ажлын хэсгийн төлөвлөгөө, өнөөгийн Ковид-19 цар тахалтай уялдуулан дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж байна.

 1. Эмнэлгийнмэргэжилтнийөнөөгийнажлыннөхцөлтэйуялдууланмэргэжлийн зэрэг горилох, ахиулах, шинэчлэн тогтоох эмч нарын баримт бичгийг цахим хэлбэрээр 2021 оны 2 сарын 5-ны өдрийн 16 цаг хүртэл (доорх холбоосоор бүртгүүлнэ үү), ба цаасан хэлбэрээр 2021 оны 2 сарын 9, 11-ны өдрийн 14- 16 цагийн хооронд (Соёлмаа, утас 99233332, Хаяг: Баянгол дүүргийн 3-р хороо, Грейс төв, 206 тоотажлын хэсэг (АХхүлээж авна.

 2. Эдгээр баримт бичиг нь ЭМС-ын 2019 оны 11 сарын 15-ны өдрийн А\513 тоот тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-ын дагуу нийтлэг ба тусгай шалгуурыг хангасан байна.

 3. ЭМС-ын А\513 тоот тушаалын 9.4.2 ба 9.5 дах заалтын дагуу мэргэжлийн зэргээ шинэчлэн тогтоох шаардлагатай эмч нар (2015 он ба түүнээс өмнө зэрэг хамгаалсанжурмын дагуу баримт бичиг ээ бүрдүүлж цахим хэлбэрээр 2021 оны 2 сарын 5-ны өдрийн 16 цаг хүртэл (цахим бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг С. Дунгар-Яйчилд хандана уу, утас 95179492болон цаасан хэлбэрээр 2021 оны 2 сарын 9, 11-ны өдрийн 14- 16 цагийн хооронд (Соёлмаа, утас 99233332ажлын хэсэг (АХхүлээж авна.

 4. Зэрэг горилогч нь цаасан хэлбэрийн бүрдүүлэх материалыг шатлал бүрт заасан өнгийн хавтсанд товъёогын дагуу хийж хураалгана.

  1. Шинээр АХЛАХ зэрэг горилогчийн хавтасны өнгө ЦЭНХЭР

  2. ТЭРГҮҮЛЭХ (шатлал ахиулах) зэрэг горилогчийн хавтасны өнгө

   УЛААН

  3. ЗӨВЛӨХ / ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨХ зэрэг горилогчийн хавтасны өнгө

   НОГООН

  4. АХЛАХ (шинэчлэн бататгах) зэрэг горилогчийн хавтасны өнгө ШАР

  5. ТЭРГҮҮЛЭХ (шинэчлэн бататгах) зэрэг горилогчийн хавтасны өнгө

   УЛБАР ШАР

 5. Хүсэлт гаргагчаас шалгалтын АХ-т ирсэн материалуудыг 2021 оны 02 сарын 20-ны дотор шалгалтын комисс (ШК) цахимаар хэлэлцэж, шалгуур хангасан эмч нарын мэдээллийг ЭМХТ-д илгээнэ.

 1. Зэргийн шалгалтыг 2021 оны 4 сарын 15-наас 5 сарын 15-ны хооронд тусгай хуваарийн дагуу зохион байгуулна (хуваарийг тухайн үед мэдэгдэнэ).

 2. ЭМС-ын 2019 оны А\513 дугаар тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн зэргийн шалгалтын журам шинэчлэгдэн батлагдсаны дагуу мэргэжлийн зэрэгт хугацаа тогтоож, 5 жил тутамд шинэчлэн баталгаажуулах болсон. Иймд мэдрэлийн мэргэжлийн зэргийг шатлал ахиулахгүйгээр, шинэчлэн тогтоолгох шаардлага хангасан хүсэлт гаргагчдын мэргэжлийн зэргийн баталгаажуулалтыг сүүлийн 5 жилийн ажлын тайлан хамгаалалт хэлбэрээр цахимаар зохион байгуулнаТайлангийн илтгэлийг ppt хэлбэрээр урьдчилан бэлдэж, тайлан хамгаалах өдрөөс 3 хоногийн өмнө зохион байгуулах АХ-т хүргэж, ШК-ийн гишүүдэд танилцуулна.

 3. Мэдрэлийн мэргэжлийн ахлах, тэргүүлэх зэрэг горилох шалгалт онол ба дадлагын 2 хэсгээс бүрдэнэ. Онолын шалгалтыг мэдрэл судлалын мэргэжлийн 100 сорилыг цахимаар бөглөх байдлаар зохион байгуулна. Дадлага шалгалтыг дараах байдлаар цахимаар зохион байгуулна: өвчтөн оноож, оноосон өвчтөнтэй холбоотой танилцуулгыг ppt хэлбэрээр, мөн мэдрэлийн үзлэг хийж буй видео бичлэгийг урьдчилан бэлдэнэ, нэг хоногийн дараа цахим оронзайнд ШК-т танилцуулнаШК-ийн гишүүд харилцан хэлэлцэнэгаргасан үнэлгээг АХ нэгтгэн дүгнэнэ.

 4. Мэдрэлийн зөвлөх зэрэг горилох шалгалтыг тайлан хамгаалалт хэлбэрээр цахимаар зохион байгуулна. Тайлангийн ppt хэлбэрт илтгэлийг урьдчилан бэлдэж, тайлан хамгаалалтаас 3 хоногийн өмнө АХ-ийн бүрэлдэхүүнд илгээнэ. Тайлан хамгаалалтын өдөр ШК цахимаар хэлэлцэж, гаргасан үнэлгээг АХ нэгтгэн дүгнэнэ.

 5. Зартай холбоотой нэмэлт мэдээллийг АХ-ийн гишүүдээс лавлана уу.

ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТЫН ШАЛГУУР

1. НИЙТЛЭГ ШАЛГУУР

ЭМС-ын 2019 оны 11 сарын 15-ны өдрийн А/513 тоот тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-ын ахлах зэрэг горилогч нь 4.1, тэргүүлэх зэрэг горилогч нь 4.2, зөвлөх зэрэг горилогч нь 4.заалтуудыг хангасан байна.

http://www.hdc.gov.mn/page/105/

2. ТУСГАЙ ШАЛГУУР

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн 2020 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан хавсралт дагууд мэдрэлийн мэргэжлээр зэргийн шалгалтанд хамруулах тусгай шалгуурыг хангана.

http://www.hdc.gov.mn/media/files/tusgai%20shaardlaga-medrel%20sudlal.pdf

Өргөдлийн маягт:

http://hdc.gov.mn/media/files/zereg%20gorilogchiin%20urgudliin%20mayagt.pdf

Хүсэлтийн маягт :

http://hdc.gov.mn/media/files/zereg%20gorilogchiin%20huseltiin%20myagt.pdf

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

Шинээр АХЛАХ зэрэг горилогчийн бүртгэл:

АХЛАХ (шинэчлэн бататгах) зэрэг горилогчийн бүртгэл:

ТЭРГҮҮЛЭХ (шатлал ахиулах) зэрэг горилогчийн бүртгэл:

ТЭРГҮҮЛЭХ (шинэчлэн бататгах) зэрэг горилогчийн бүртгэл:

ЗӨВЛӨХ / ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨХ зэрэг горилогчийн бүртгэл:

Зэргийн шалгалттай холбоотой тодруулах зүйлийг шалгалтын комиссын 99054011, ажлын хэсгийн 99233332 дугаараас лавлана уу.

 

Монголын Неврологын нийгэмлэг – Зэргийн шалгалтын ажлын хэсэг

“ЗАХЫН МЭДРЭЛИЙН ЭМГЭГ” СЭДЭВТ ИНФО-2018 ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

INFO2018 хурлын оролцогчид

Монголын Неврологийн Нийгэмлэгэс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг мэдрэл судлалын олон улсын хурал энэ жил “Захын мэдрэлийн эмгэг” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 8 сарын 24-25ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Хөвсгөл Лэйк зочид буудлын хурлын танхимд болж өнгөрлөө. 

Монголын мэдрэл судлалын салбарын хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулсан, энэ жил 12 дэх удаа болж буй INFO-2018 хуралд ХБНГУ, Япон улсаас нейропати, миопати чиглэлээр ажилладаг шилдэг эмч эрдэмтэд 14 зочин багш нар хүрэлцэн ирж, Монголын мэдрэлийн эмч нарт шинэ мэдээлэл, орчин үеийн оношилгоо эмчилгээ, эрдмийн судалгааны чиг хандлагыг ололт амжилтыг танилцуулж,олон улсад баримталж буй стандарт эмчилгээний талаар мэдрэлийн эмч нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх гол зорилготой юм. 

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Мэдрэлийн тэнхмийн багш, Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн хүндэт гишүүн, доктор профессор, хүний гавъяат эмч Г.Цагаанхүү, гадаадын зочид төлөөлөгчдийг төлөөлж, ХБНГУ-ын Эрдэмтэн судлаачдын багийн ахлагч, Германы Мэдрэлийн Нийгэмлэгийн төлөөлөгч, МНН-ийн хүндэт гишүүн, Доктор, профессор Альфред Линднер нар Хурлын үйл ажиллагааг нээж үг хэлэв. 

УЗ-ийн шийдвэрийн дагуу ИНФО олон улсын хуралд 3-аас дээш удаа ирж оролцон, Монголын мэдрэл судлалын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр, оюуны хөрөнгө оруулсан дараах гадаадын зочдод МНН-ийн “хүндэт гишүүний” үнэмлэх, тэмдгийн хамт МНН-ийн ерөнхийлөгч Ж. Сарангэрэл гардуулав: ХБНГУ-ны Халле хотын Их Сургуулийн Мэдрэл судлалын клиникийн булчингийн төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Пушпа Йоши, ХБНГУ-ны Мюнстер хотын Их Сургуулийн Мэдрэл судлалын клиникийн профессор доктор Петер Янг, ХБНГУ-ны Гёттинген хотын Их Сургуулийн Мэдрэл Судлалын клиникийн доктор Яна Чюнч. 

ИНФО-2018-д Улаанбаатар хот, Увс, Говь-Алтай, Дархан–Уул, Булган, Орхон, Дорнод, Дорноговь, Төв, Багануур, Өвөрхангай, Завхан, Сүхбаатар гэсэн 12 аймгаас дотоодын нийт 130 мэдрэлийн эмч нар болон мэдрэлийн чиглэлээр сурч буй резидентууд оролцлоо.Бид сургалтын өмнө ба сургалтын дараах мэдлэг шалгах сорилыг авч үзэхэд эмч нарын мэдлэг 32%-иас 46% болж ахисан. Хурлын зохион байгуулалтын талаар эмч нараас санал авахад 86%-д хүссэн мэдээлллийг авч чадсан, 75%-д хурлын зохион байгуулалтыг сайн байсан гэж дүгнэж, 5% нь хангалтгүй хэмээн үзжээ. Мөн дараа жилийн хурлыг ямар сэдвээр хийх талаар санал асуулга явуулахад нурууны цочмог өвдөлт, хөдөлгөөний эмгэг, толгой өдвөлт зэрэг олон тооны сэдвийг эмч нар заасан. 

ХБНГУ-ын Халле хотын Их Сургуулийн Мэдрэл судлалын Клиникийн Булчингийн Төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, МНН-ийн хүндэт гишүүн доктор Пушпа Йоши “Митохондрийн гарвалт архаг даамжрах нүдний саажилтын үеийн захын мэдрүүлийн гэмтэл” сэдэвт илтгэл тавьж, ИНФО2018 Олон Улсын хурлын “шилдэг илтгэгч”-ээр шалгарч, цомоор шагнуулав. 

ИНФО-2017 хурлыг хааж МНН-ийн ерөнхийлөгч Ж.Сарангэрэл үг хэлэв. Энэ үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллаж, алтан ивээн тэтгэгчээр Такеда пүүс, мөнгөн ивээн тэтгэгчээр Япон Улсын Койке Медикал компани, Новартис пүүс, Хүрэл ивээн тэтгэгчээр КРКА, Монфа, Олайнфарм пүүсүүд оролцсон.Хурлын төгсгөлд бүртгэлийн баг бүх эмч нарт 2 багц цаг бүхий гэрчилгээ олгосон.

Хурлын хоёр дахь хоногийн үдэш хүндэтгэлийн оройн зоогийн арга хэмжээ болов. Уг арга хэмжээний хөтөлбөрийг Д. Бямбасүрэн гаргаж, найрал дууны багш, бүжиг дэглэгч багшийн заасны дагуу МНН-ийн гишүүн эмч нарын баг (Бямбасүрэн, Одгэрэл, Дуламрагчаа, Гансувд, Солонго, Доржханд, Болорцэцэг) урлагийн онц сонирхолтой дуу, бүжиг, загварын үзүүлбэрийг бэлдэн үзэгчдийг гайхшруулав. Мөн энэ арга хэмжээний үеэр МНН-ийн ерөнхийлөгч Ж. Сарангэрэл, гүйцэтгэх захирал Н. Ууганцэцэг нар ивээн тэтгэгч байгууллагуудын төлөөлөгч нарт МНН-ийн талархлын гэрчилгээг дурсгалын зүйлийн хамт гардуулав. Ахмад эмч Авъясүрэн, Дорноговь аймгийн эмч Болормаа, Булган аймгийн эмч Гүндэгмаа, Увс аймгийн эмч Энхсаруул, Өвөрхангай аймгийн Цэрэнбат эмч нар хүндэтгэлийн оройн зоогийн арга хэмжээнд айраг, ингэний хоормог, өрөм, ааруул, бяслаг зэрэг нутгийн шинэхэн цагаан идээ авчирч, оролцогчдыг дайлав. Завхан аймгийн эмч Цэрэндулам, УНТЭ ба УГТЭ-ийн резидент эмч нар, мөн ХБНГУ-ын доктор профессоруудын баг ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлэв. Бүжгийн тэмцээн зохион байгуулан, УГТЭ-ийн резидент эмч Ганзориг, ХБНГУ-ын доктор Яна Чюнч нар “шилдэг бүжгийн хос”-оор шалгарч, цомоор шагнуулав. Мөн энэ үед зохион байгуулсан сугалаанд Койке Медикал, Новартис компаний төлөөлөгч нарын бэлдсэн пульс-оксиметрийн бэлгийн азтангууд тодорлоо. 

ИНФО-2018 хурлын зохион байгуулалтыг МНН-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Ууганцэцэг удирдан зангидаж, МНН-ийн ерөнхийлөгч Ж. Сарангэрэл чиглүүлж байв. Бүртгэлийн багт П.Соёлмаа ахлагчтай Даваадулам, Солонго эмч, мөн резидент эмч Уянга, Оюундэлгэр нар VII/1-ээс хоёр сарын турш идэвхтэй ажиллав. 

 Хурлын заал, өдрийн зоог, цайны завсарлага, зочдын зочид буудлын захиалга, мөн хурлын материал хийх уутыг захиалах, мандат сонгон авах Н.Ууганцэцэг цаг тухайд зохицуулав. Хурлын үйл ажиллагааг ивээн тэтгэх байгууллагуудтай Сарангэрэл, Ариунаа, Ууганцэцэг нар ярилцан, 6 компанитай гэрээ байгуулж хамтран ажиллав. Гадаадын зочидтой харьцах, илтгэл хураангүйг хүлээн авч хуваарилан тараах ажлыг МНН-ийн гадаад харилцааны албаны дарга Ё.Эрдэнэтуяа ёс төгөлдөр гүйцэтгэн, хурлын хөтөлбөрийг Ё. Эрдэнэтуяа, Ж. Сарангэрэл нар хамтран гаргав. Орчуулгын багт Ё.Эрдэнэтуяа ахлагчтай Ж. Сарангэрэл, Д. Бямбасүрэн, Б. Чимэглхам, О.Гансувд, М. Энхжаргал, Б. Хандсүрэн, Б. Пунсалдулам, Ц. Дэлгэрмаа, Мөнхзаяа нар хамтран ам болон бичгийн орчуулгын ажлыг хариуцлагатай гүйцэтгэв. 

Ж.Сарангэрэл нь хурлын хураангүй ба илтгэлийг нэгтгэсэн сэтгүүлийг хэвлэх ажлын хүрээнд илтгэлийн хураангүй ба орчуулсан илтгэлийг хянан тохиолдуулж, Э. Сэлэнгэ нь номын дизайн гарган, номын эхийг бэлдэн, хэвлэлийн газар хүлээлгэн өгсөн. Хэвлэгдсэн сэтгүүлийг Б. Оюунчимэг хэвлэлийн компаниас хүлээн авч тээвэрлэсэн. Хурлын аннонс бэлдэх, илтгэгчдэд ба ивээн тэтгэгчдэд талархлын албан бичиг, “шилдэг илтгэгч”, “шилдэг хос бүжиг” шагналын цом, багц цагийн гэрчилгээ, МНН-ийн лого бүхий маус-пэд хийх ажлыг Б. Саруулцэцэг, резидент эмч Түвшинтөр, Одгэрэл нар хариуцан хийв. Хурлын зар түгээх, лого дизайн гаргах ажлыг Э. Сэлэнгэ, техник төхөөрөмж хариуцах ажлыг Э. Энхбат ахлагчтай Г.Гантуяа, Э.Сэлэнгэ нар гүйцэтгэв. Хурлын протокол хөтлөх болон бусад туслах ажлыг Б. Оюунчимэг, хурлын нээлтийн үг хэлэх ажлыг Р. Мөнхбаяр, гадаадын зочдыг угтах, үдэх үүргийг Х. Должин, Ж. Баярсүрэн, Ж. Сарангэрэл, П. Дуламрагчаа, О. Одгэрэл, Б. Чимэглхам нар хариуцан гүйцэтгэсэн. Хурлын үеэр эмч нарын бөглөх сорилыг Ж. Сарангэрэл, хурлын сэтгэгдэл асуулга, “шилдэг илтгэгч” шалгаруулах хуудас зэргийг Г. Гантуяа нар бэлдэв. Хурлын үеэр О. Одгэрэл, Дүнгэр-Яйчил нар фото зураг авсан. Резидент эмч Ганзориг, Чулуун, Түвшинтөр, Одгэрэл, Дашням, Уянга, Оюундэлгэр нар олон тооны туслах ажилд дайчлагдан, зохион байгуулалтанд идэвхтэй оролцов. Хурлыг оюутан Уянга, Дэлгэрзул нар хөтлөв.

Хурлын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Ууганцэцэг, Сарангэрэл нар гаргав. 

Ирэх жилийн ИНФО хурлыг товыг гарган, 2019 оны 8 сарын 9-10-нд “Мэдрэлийн өвчний яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ” сэдвээр зохион байгуулах шийдвэр гаргав. 

ИНФО-2018 хурлын үйл ажиллагаа зорилгоо биелүүлэн амжилттай болж өндөрлөлөө. ИНФО-2018 хурлыг зохион байгуулахад идэвхтэй зүтгэсэн ажлын хэсгийн бүх гишүүддээ гүн талархал илэрхийлье.

Эпилепситэй иргэдийн эрхийг хамгаалах сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн зүгээс Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбоо, Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яамны Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэдийн Хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Олон Улсын Эпилепсийн өдрийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд 2018 оны 03-р сарын 24-д ажил хэрэгч “ӨГЛӨӨНИЙ ЦАЙ” хэлэлцүүлгийг ТТАХНЭ дээр амжилттай зохион байгууллаа.

Монголын Неврологийн Нийгэмлэг нь 4 дэх жилдээ олон нийтийн эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг сайжруулах, зөв мэдээлэл түгээх зорилгоор Олон Улсын Эпилепсийн Өдрийг тэмдэглэх арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Уг өдрийг 2015 онд анх удаа Эпилепситэй Тэмцэх Олон Улсын Холбооноос жил бүрийн 2-р сарын 2 дахь даваа гарагт тэмдэглэхээр тунхагласан. Энэ өдрийг бид 2015-2017 онд ДЭМБ-ын дэмжлэгтэй, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбоотой хамтран “Эмч–Өвчтөн–Гэр бүл” гурвалсан уулзалт хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулж тэмдэглэсэн.

Хэлэлцүүлгээр:

 1. Эпилепситэй өвчтөн боловсрол эзэмших, ажиллах эрхтэй юу? Ажил хөдөлмөр эрхлэхэд ямар бэрхшээл тохиолдож байна вэ? Эпилепситэй өвчтөний хөдөлмөрийн нөхцлийг тодорхойлох талаар
 2. Эпилепситэй өвчтөн машин удирдан жолоодох эрхтэй юу?
 3. ХЧА-ын асуудалд: тулгамдаж буй бэрхшээл
 4. Танин мэдэхүй, сэтгэцийн байдлыг хэрхэн үнэлэх вэ?

Эпилепситэй хүний эрхийг хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд өнөө цагт тулгамдаад байгаа нийгмийн халамжийн асуудалдууд болох эпилепситэй хүний боловсрол ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхийн талаар, эпилпситэй хүн жолоо барих эрхтэй эсэх, тэдгээр хүмүүст зориулсан тусгай үнэмлэх олгох, ажил олоход тусламж үзүүлэх, нийгмийн ажилтаны хараа хяналтанд байж, хяналтын үзлэгт байнга хамрагдах талаар бид энэ удаа хамтран ярилцах, шийдвэрлэх арга зам олох зорилгоор өглөөний цайны хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

 Хэлэлцүүлэгт

 • МНН-ийн УЗ, ХЗ-ийн гишүүд
 • ХНХЯ-ны Хүн амын Хөгжлийн Газрын Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэдийн Хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Ганболд
 • НДЕГ Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын гишүүн
 • ЭМЯ-ын дэргэдэх Мэдрэл Судлалын Салбар зөвлөлийн нарийн бичиг Л. Энхсайхан
 • СЭМҮТ-ийн Эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал О. Ганчулуун
 • Дүүргийн эмнэлгүүдийн мэдрэлийн эмч нар
 • ХБХЭЭХ-ны ГЗ С. Сэлэнгэ
 • Эпилепситэй өвчтөнийг төлөөлж "Элэгсэг Оршихуй" ТББ-ын гишүүд, ХБХЭЭХ-ны Эпилепситэй хүүхэдтэй Эцэг эхийн бүлгийн гишүүд оролцлоо.

Purple Day буюу Нил Ягаан өдөрлөг 2018

Эпилепси өвчний эсрэг "Нил Ягаан" өдөрлөг 2017.03.23-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг (ЧД)-ийн 5-р сургууль дээр ЧД-ийн Ерөнхий Боловсролын Сургууль (ЕБС)-уудийн сурагчдын дунд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын Неврологийн Нийгэмлэг, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбоо болон Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар хамтран ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Эпилепси” өвчний талаар зөв мэдээлэл хүргэх, эпилепсийн уналтын үед үзүүлэх анхны тусламжийн мэдлэг олгох, тэдгээр өвчтэй хүүхдүүдийг гадуурхахгүй байх, нийгэмшүүлэх зорилготойгоор “Нил Ягаан өдөрлөг”-ийг 4 дэхь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Энэхүү өдөрлөгт ЧД-ийн Засаг Даргын орлогч Ж. Лхагвасүрэн, Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн гишүүд, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбоо (ХБХЭЭХ)-ны гишүүд, Элэгсэг Оршихуй ТББ-ын гишүүд, ЧД-ийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөлөгч сурагч, багш, эмч нар болон хувь хүмүүс өргөнөөр оролцлоо. Тус өдөрлөгийн хүрээнд ЧД-ийн ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн 100 гаруй сурагчид авъяас чадвар, эрүүл мэндийн мэдлэг, мэдээллээрээ өрсөлдөн, эпилепси өвчний талаар сурсан мэдсэнээ бие биендээ таниулж нэгэн өдрийг хөгжилтэй өнгөрөөлөө.

Үйл ажиллагааны үеэр өдөрлөгт оролцож буй сургуулиудийн төлөөлөл болсон сурагчид өөрт төрсөн сэтгэгдэлээ хуваалцахдаа “Бид өмнө нь эпилепси өвчний талаар мэдлэггүй байсан бөгөөд энэхүү өдөрлөгөөр маш их зүйлсийг мэдэж, мэдлэгтэй боллоо” хэмээн дуу нэгтэй хэлж байв.

Өдөрлөгийн төгсгөлд “Нил Ягаан” арга хэмжээнд оролцсон багуудын бэлдсэн мэндчилгээ, шүлэг, ханын самбар, асуулт хариултын тэмцээний дүнгээр шилдэг багуудыг шалгаруулсан ба тэргүүн байранд 117 сургуулийн баг 17.5 оноогоор, хоёрдугаар байранд 23-р сургуулийн баг 16.625 оноогоор, гуравдугаар байранд 5-р сургуулийн баг 14.5 оноогоор тус тус шалгарч, мэдлэг чадвараараа тэргүүлсэн сурагчдыг өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагналаа.

Нил Ягаан өдөрлөгт оролцсон хүүхдүүдээр дамжуулж ЧД-ийн ЕБС-иудын дунд Эпилепси буюу унаж, татах өвчний тухай зөв мэдээллийг дамжуулж чадлаа гэж бид дүгнэж байна. 

Тэмцээний шүүгчээр сэтгэл гарган ажилласан АМСК-ийн гишүүд Б. Маруся, Р. Сувдаа нартаа баярлалаа. Арга хэмжээний зохион байгуулалтанд идэвхтэй ажилласан Э. Сэлэнгэ ахлагчтай ЗМСК-ийн гишүүд, 1-р, 3-р эмнэлгийн резидент эмч нар, ГЗ Н. Ууганцэцэг, гишүүнчлэл хариуцсан Б. Саруулцэцэг, ХБХЭЭХ-ны ГЗ С. Сэлэнгэ ахлагчтай төлөөлөгчид нартаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье! Мөн арга хэмжээнд хандив өргөсөн Ж. Сарангэрэл, М. Үүрийнтуяа, н. Солонго, Ж. Баярсүрэн, Д. Бямбасүрэн нартаа баярлалаа!

Дорноговь аймагт сургалт хийлээ.

 
2018 оны 03 –р сарын 16-17 өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Эрүүл Мэндийн Газрын дарга Г. Энхцэцэгийн хүсэлтээр Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн УЗ-н гишүүн Ж.Ариунаа /АУ-ны магистр Клиникийн профессор/; УЗ-н гишүүн Р. Мөнхбаяр /АУ-ны Магистр/; нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Н. Ууганцэцэг / АУ-ны магистр, Клиникийн профессор/ нарын бүрэлдэхүүнтэй “Мэдрэлийн эмгэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
 
Сургалтанд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, өрх, сум, сургууль, хувийн хэмвшилд ажиллаж байгаа эмч , эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн мэргэжилтнүүд оролцлоо.
 
-
Монголын Неврологийн Нийгэмлэг 

"Мөр гар өвдөх хамшинж" семинар амжилттай өндөрллөө.

"Гар, мөр өвдөх хамшинж" сэдэвт сургалт, семинар 2017.11.04

"Мөр гар өвдөх хамшинж" сэдэвт сургалтыг 2017 оны 11 сарын 4-нд ТТАХНЭ-ийн шинэ зааланд болж өндөрллөө. Уг семинарыг Рафаэл Интернейшнл ТББ хамтран зохион байгуулан, БНСУ-аас мэдрэлийн сэргээн засахын 4 мэргэжилтнийг урьж авчран оролцуулав.

Уг семинарт харвалтын дараах талсаажилын үеийн мөрний өвдөлт, мөрний эргүүлэх бүлэг шөрмөсний хамшинж, наалдацат капсулит, эдгээрийн физик эмчилгээ, хэт авиан оношилгоо гэх мэт онц сонирхолтой сэдвүүдийг хөндөн, идэвхтэй хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Солонгос эмч нар өвчтөнд эмнэлзүйн үзлэг хийж, хэт авиан шинжилгээ хийн оношийг батлан, сэргээн засах эмчилгээний зөвөлгөө өгөв.

Семинарыг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж, үлэмж дэмжлэг үзүүлсэн Рафаэл Интернейшнл ТББ-т, мөн зохион байгуулалтанд баг болж ажилласан Д.Шүрэн, Ж.Сарангэрэл, П.Соёлмаа, Г.Гантуяа, Х.Даваадулам, Ё.Эрдэнэтуяа, Т.Мандах, Э.Сэлэнгэ болон бусад тусалсан бүх эмч, резидент нартаа талархал илэрхийлье.

INFO2017 Олон Улсын Мэдрэл Судлалын хурал

INFO2017 Олон Улсын Мэдрэл Судлалын хурлын оролцогчид

Монголын Неврологийн Нийгэмлэгэс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг мэдрэл судлалын олон улсын хурал энэ жил “ЭПИЛЕПСИ БА НОЙРНЫ ЭМГЭГ” сэдвийн хүрээнд 2017 оны 8 сарын 26-27ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Корпорэйт зочид буудалд боллоо.

Монголын мэдрэл судлалын салбарын хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулсан, энэ жил 11 дэх удаа болж буй INFO-2017 хуралд ХБНГУ, БНСУ, Япон улсаас эпилепси ба нойрны чиглэлээр ажилладаг шилдэг эмч эрдэмтэд 24 зочин багш нар хүрэлцэн ирж, Монголын мэдрэлийн эмч нарт шинэ мэдээлэл, орчин үеийн оношилгоо эмчилгээ, эрдмийн судалгааны чиг хандлагыг ололт амжилтыг танилцууллаа.

Хурлын нээлтийн үйл ажиллагаанд ЭМЯ-ны Сайд А.Цогцэцэг, АШУҮИС-ийн АУС-ийн Мэдрэлийн тэнхмийн багш, хүний гавъяат эмч, профессор Г.Цагаанхүү, гадаадын зочид төлөөлөгчдийг төлөөлж, ХБНГУ-ын Эрдэмтэн судлаачдын багийн ахлагч профессор А. Линднер, АШУҮИС-ийн АУС-ийн Мэдрэлийн тэнхмийн эрхлэгч Товуудорж, МНН-ийн тэргүүн Ж.Сарангэрэл нар оролцов.

Мөн нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр ЭМСайд А.Цогцэцэг баяр хүргэн, үг хэлж зарим гадаад дотоодын шилдэг эмч судлаачдыг шагнасан юм. Үүнд:

 • ЭМЯ-ны “Хүндэт тэмдэг”-ээр ХБНГУ-ын иргэн, доктор, профессор Штефан Цийрц, Альфред Линднер, Япон улсын иргэн Юши Иноуэ
 • “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр эпилепси судлаач эмч, АУ-ны доктор, “Альфа долгион ” эмнэлгийн захирал Д.Баярмаа
 • ЭМЯ-ны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр “Рефлекс” эмнэлгийн эмч Г.Гантуяа нарыг тус тус шагнав.

Мөн Монголын Залуучуудын Холбооны зарим шагналаар МНН-ийн дараах гишүүдийг шагнаж урамшуулав. Шагналыг МНН-ийн хүндэт гишүүн, доктор профессор Г.Цагаанхүү гардуулав:

 • “Хөдөлмөрийн алдар” медалиар АШУИС-ийн Дархан салбарын багш С.Цэеэрэгзэн,
 • “Залуучуудын зүтгэлтэн” цол тэмдгээр “Идэрмэг”эмнэлгийн ерөнхий эмч Ц.Нямаа,
 • “Эв нэгдлийн мөнгөн од” тэмдгээр ХБНГУ-ын Ульмын Их Сургуулийн ерөнхий эмч Э.Пинкхардт.

ИНФО-2017-д Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дархан–Уул, Дорнод, Дорноговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон, Ховд, Хөвсгөл, Төв гэсэн 13 аймгуудаас нийт 140 мэдрэлийн эмч, эпилепси судлаач нар болон мэдрэлийн чиглэлээр сурч буй резидентууд оролцлоо. Бид сургалтын өмнө ба сургалтын дараах мэдлэг шалгах сорилыг авч үзэхэд эмч нарын мэдлэг 40 хувиар ахисан байсан.

ИНФО-2017-г зохион байгуулахад Монголын талаас АШУҮИС-ийн Анагаах Ухааны Хүрээлэнгийн Мэдрэлийн сектор бидэнтэй хамтран ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд бид Хурлын илтгэлийн хураангүй ном гаргаснаас гадна бүх илтгэлийн монгол хэл рүү орчуулсан хувилбарыг дэлгэрэнгүй ном болгон, хэвлэн гаргаж, хуралд оролцогчдод тараасан. Бүх эмч нарт 2 багц цагийн гэрчилгээ олгосон.

ИНФО-2017-д зориулсан хүндэтгэлийн хүлээн авалтын арга хэмжээг “Корпорэйт” зочид буудлын “Эвент холл” танхимд амжилттай зохион байгууллаа.

Бидний үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллаж, манай хурлыг ивээн тэтгэхэд гол ивээн тэтгэгч, Япон Улсын Койке Медикал компани, алтан ивээн тэтгэгч Санофи пүүс, Хүрэл спонсор КРКА, Монфа ХХК, ивээн тэтгэгч Полисан, Новартис, Мега пүүсүүд ажилласан.

Мөн манай хурлын талаар Лайк, Улаанбаатар, ТV9, Монголын Үндэсний Телевиз, TV25 суваг телевизийн сувгаар мэдээ, мэдээлэл дамжуулсан.

ИНФО-2017 хурлын үйл ажиллагаа зорилгоо биелүүлэн амжилттай болж өндөрлөлөө. ИНФО-2017 хурлыг зохион байгуулахад идэвхтэй оролцсон ажлын хэсгийн гишүүддээ гүн талархал илэрхийлье.

“Хүүхдийн эпилепси ба хөдөлгөөний эмгэг” сургалт семинар

2017 оны 6 сарын 17-ны өдөр Бишрэлт зочид буудлын хурлын зааланд Хүүхдийн уналт таталт, хөдөлгөөний эмгэгийн үеийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, хүүхдийн ба мэдрэлийн эмч нарын  хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор "Хүүхдийн эпилепси ба хөдөлгөөний эмгэг" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа. 

Уг семинарт түгээмэл тохиолдох хүүхдийн уналт таталтууд, хөдөлгөөний  эмгэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд нэн чухал сэдвүүдийг сонгон дэвшүүлэх, анхан шатны тусламж үйлчилгээнд тулгарч буй бэрхшээлийг хэлэлцсэн. Мэдрэлийн эмч нар, хүүхдийн мэдрэлийн эмч нартай анх удаа сэтгэл зүрх, хүсэл зорилгоо нийлүүлэн хамтран чуулж, багш нартайгаа санал бодол, туршлагаа хуваалцсан сургалт болсон. 

Уг сургалт нь хүүхдийн мэдрэл судлалын 2 том сэдвийн чухал хэсгүүдийг хөндсөн бөгөөд хүүхэд үздэг бүх эмч нарт хамтран ажиллах урам зоригийг өгсөн.

"Мэдрэлийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ" сургалт Баян-Өлгий аймагт

Монголын Неврологийн Нийгэмлэг анх удаа багц цагийн сургалтыг орон нутагт зохион байгуулав. Баян-Өлгий аймгийн ЭМГ-тай хамтран харвалт, уналт таталт, анхдагч толгой өвдөлт, толгой эргэлт, нүүрний саа зэрэг түгээмэл тохиолдох мэдрэлийн өвчний оношилгоо, менежментийн талаар мэдлэг, мэдээллийг Баян-Өлгий аймгийн НЭ, мөн сумын эмч нарт олгов. Уг сургалтанд Нийгэмлэгийг төлөөлөн Ж.Ариунаа, Ж.Сарангэрэл, П.Соёлмаа нар оролцож, 2 өдрийн хөтөлбөрийн дагуу дээрх сэдвүүдийг хөндөв. 

Уг сургалт нь орон нутагт мэдрэлийн өвчний анхан шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулахад хувь нэмэр оруулав.