Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Нейроваскулар эмгэгийн дэд бүлэг

Дэд бүлгийн ахлагч: Ж. Ариунаа

Клиникийн профессор, АУ-ны магистр,

ШУГТЭ-ийн Харвалтын тасгийн эрхлэгч

e-mail хаяг: ajambaldorj@yahoo.com

  • Харвалт, харвалтын менежмент,
  • Эрсдэл хүчин зүйлсийн судалгаа
  • Харвалтын регистр
  • Харвалтын баг

 

(ахлагч Р. Амарбаясгалан, Клиникийн профессор, ТУ-ны доктор, УНТЭ-ийн Мэдрэл Судлалын тасаг, amara0809@yahoo.com )