Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Нейроиммунологийн дэд бүлэг

Дэд бүлгийн ахлагч: Р. Мөнхбаяр

АУ-ны магистр,

“Рефлекс” эмнэлэг

e-mail хаяг: munkhbayar2000@yahoo.com

  • Миастенийн регистр, оношилгоо, эмчилгээний асуудлууд
  • Гийян-Барре хамшинж: электрофизиологийн оношилгоо
  • Оптикомиелит: оношилгооны асуудлууд