Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Нейрофизиологийн дэд бүлэг

Дэд бүлгийн ахлагч: Ж. Сарангэрэл

АУ-ны доктор,

“Рефлекс” эмнэлэг

e-mail хаяг: saraajam@yahoo.de

  • Допплерографи, дуплекссонографийн оношилгоо
  • ЭЭГ, эпилепсийн менежмент
  • ЭНГ/ЭМГ, захын мэдрэлийн эмгэгийн ялган оношилгоо