Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Нейродегенератив эмгэгийн дэд бүлэг

Дэд бүлгийн ахлагч: Ц. Баясгалан

АУ-ны доктор,

АШУҮИС-ийн Мэдрэл Судлалын тэнхим

e-mail хаяг: bayas107@yahoo.com

  • Паркинсоны өвчний эмчилгээний менежмент, шинэ эмийн бэлдмэлүүдийг хэрэглэх
  • Танин мэдэхүйн эмгэгүүд: танин мэдэхүйн сорилууд, Альцгеймерын оношилгоо
  • Хажуугийн хатангиралт хатуурал: оношилгоо, менежментийн асуудалд