Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Эмнэлгүүдийн жагсаалт

Монгол улсын эмнэлгүүдийн жагсаалтыг Эрүүл мэндийн яамны moh.mn цахим хуудасны Бүтэц хэсгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү.

Улаанбаатар хотын мэдрэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн эмнэлгүүдийн жагсаалтыг Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын ubhealth.mn цахим хуудасны Харъяа байгуулагууд хэсгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. (жагсаалтыг khuviin medreliin emneleg файлаас харна уу)

Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

Аймгуудын Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд