Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Сургах аргад суралцсан, чадварлаг сургагч багш нарыг бэлдэх төсөл:

3 сарын сургалтын төсөлд:

  • 10 орчим шилдэг эмч нарыг хамруулах
  • Аргачлал боловсруулна
  • Сургалтуудын лекц, материал бэлдэнэ
  • Улсын болон хувийн эмнэлгийн техникийн бааз түшиглэнэ

Сургахаргад суралцсан, чадварлаг сургагч багш нарыг хүчийг ашиглан мэдрэлийн эмч нарын ур чадвар, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах:

  • Эмч нарын мэргэжил дээшлүүлэх мэдрэл судлалын сургалт 1-5 сарын турш
  • 6 сарын мэргэжил олгох сургалтууд зохион байгуулах (нейросонографи, нейрофизиологи – ЭЭГ, ЭНГ/ЭМГ, нейрорадиологи)