Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

"Мэдрэлийн Эмгэгийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээ" сургалт-семинар

"Мэдрэлийн Эмгэгийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээ" сургалт-семинар 2017.04.08-нд зохион байгуулагдана.

Location: Эрүүл Мэндийн Яам