Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

2015 оны тохиолдлын хэлэлцүүлэг сургалтууд

Сар тутамд тохиолдлын хэлэлцүүлэг:

Сар тутмын эхний 5 дахь өдрийн 16-18 цагт

 • 1 сар: УНТЭ
 • 2 сар: ЧД ЭМН
 • 3 сар: УХТЭ
 • 4 сар: Рефлекс эмнэлэг
 • 5 сар: УГТЭ
 • 6 сар: СБД ЭМН
 • 7 сар: Альфа-долгион
 • 8 сар: БЗД ЭМН
 • 9 сар: Госпиталь
 • 10 сар: СХД ЭМН
 • 11 сар: ЭХЭМҮТ
 • 12 сар: БГД ЭМН