Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

2015 оны кредит цагийн сургалт-семинарууд

-

Улирал тутмын кредит цагийн сургалтууд:

  • 2015.04.04-нд “Чихрийн шижин ба мэдрэлийн тогтолцоо” сэдэвт семинар Диабетийн Нийгэмлэгийн хамт
  • 2015.05.25-26-нд “Харвалтын дараах сэргээн засах эмчилгээний ач холбогдол”
  • 2015.08.28-29нд ИНФО2015 ОУ-ын форум “Нейроиммунологийн асуудлууд”
  • 2015.11.07-нд “Хүүхэд наснаас эхлэх мэдрэлийн эмгэгүүд”