Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Платинум ивээн тэтгэгч:
 
 
Алтан ивээн тэтгэгч:
 
Мөнгөн ивээн тэтгэгч: 
-Koike Medical Co., Ltd
Хүрэл ивээн тэтгэгч: 
-
 
Ивээн тэтгэгчид: 
- Novartis Co Ltd
- Ази фарм
- KRKA Co Ltd