Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэх

Шагнал, урамшуулал

Шалгаруулалт:

  • Мэдрэлийн тусламж үйлчилгээний манлайлагч хамт олон
  • Шилдэг мэдрэлийн их эмч
  • Шилдэг мэдрэл судлаач
  • Шилдэг залуу мэдрэл судлаач